SearchHledáme do svého týmu kolegy:
 

Učitelka MŠ

Asistent pedagoga

Pracovnice do školní družiny

(Nástup srpen - září 2019)


Vysvědčení z perníku obdržela paní učitelka Mgr. Martina Čapková od Markéty Vágaiové, s radostí oznamuje, že má samé jedničky.Slavnostní vyřazení deváťáků na MÚ RožďaloviceDne 10. června navštívili naši druháci ekocentrum Huslík v Poděbradech, kde se dozvěděli různé zajímavosti o včelách.


Více fotografií naleznete zde.

Od 17.6. do 21.6. se zúčastnili žáci druhé třídy školy v přírodě. Místem jejich pobytu byl penzion Zrcadlová koza nedaleko Turnova. Týden na Švpř. byl pestrý. Nejen, že si naši druháci vyzkoušeli jízdu na koloběžkách, ale také se projeli vláčkem, vydali se k zřícenině hradu Rotštejn, zahráli si stopovanou a dokonce si vyrobili každý "vlastní pizzu". Moc se jim tam líbilo. 


Více fotografií naleznete zde.


První pomoc - ŠDVíce fotografií naleznete zde.


Etiketa a společenské chování - ŠD


Více fotografií naleznete zde.


Objevná cesta - 9. třída

Náročné výstupy na vrchol jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži na lezecké stěně v Nymburce.


Více fotografií naleznete zde.


Výhra za sběr papíru - laser game Praha

Odměnu za nejvíce nasbíraného papíru si žáci 9. třídy užili v úterý 18. června. Zařádili si na pozici bojovníků v týmech i každý sám za sebe. Skvělá práce - skvělá odměna!


Více fotografií naleznete zde.


Objevné cesty 1. třída pondělí šipkovaná


Více fotografií naleznete zde.

Objevné cesty 1. třída úterý Poděbrady, Záchranná stanice Huslík


Více fotografií naleznete zde.

Objevné cesty 1. třída středa Nymburk Muzeum Železnice


Více fotografií naleznete zde.


Týden objevných cest - 6. třída

Poděbrady

Více fotografií naleznete zde.

Jičín


Více fotografií naleznete zde.

Kutná hora


Více fotografií naleznete zde.

Technické muzeum Praha


Více fotografií naleznete zde.


Týden objevných cest třeťáků

Pondělí 17. 6. 2019 

Třeťáci pro své spolužáky z první třídy naplánovali trasu šipkované, která je dovedla ze školy až na Hasinu. Cestou museli splnit řadu úkolů. A než za námi prvňáčkové dorazili, stihli jsme si opéci špekáčky, zahrát kuželky nebo zkusit kulečník. A společně jsme se pak všichni vrátili do Rožďalovic.

 

  

Úterý 18. 6. 2019

Na úterý jsme měli naplánovanou nejnáročnější cestu. Z Rožďalovic jsme vyrazili vlakem, společně s 1 .třídou, do Poděbrad, poté jsme lodí přejeli Na soutok, odkud už nebylo daleko do Ekologického centra a Záchranné stanice Huslík. Zde byl pro nás připraven Výukový program, včetně ukázek zvířat. Následně jsme pěšky došli do Libice nad Cidlinou, kde jsme se odměnili zmrzlinou. A vlakem se pozdě odpoledne vrátili, sice unavení, ale spokojení, zpět domů.


Více fotografií naleznete zde.

Středa 19. 6. 2019

Dnes třeťáci vyměnili prvňáčky za starší kamarády a společně se čtvrtou třídou jsme se vydali hledat klokoč. Co to je? Klokočí je u nás velmi populární i díky Suchého písničce: Po babičce klokočí ... Víme však všichni, o co vlastně jde? Stručně řečeno: Klokočí jsou semena keře klokoče zpeřeného. Naše cesta nás dovedla do Křince na vrch Chotuc, kde jsme si prošli naučnou stezku, seznámili se s pověstí o Chotuci a našli i keře klokoče a seznámili se, k čemu klokočí sloužilo.


Více fotografií naleznete zde.

Čtvrtek 20. 6. 2019

Ve čtvrtek třeťáci společně s 1. a 4. třídou vyrazili vlakem do Jičína. Rumcajse jsme tentokrát vynechali a navštívili jsme Regionální muzeum a galerii, kde jsme si prohlédli výstavu Malé krámky pro panenky a navštívili interaktivní výstavu Orbis pictus play, kde jsme si všichni pohráli a úžasně se pobavili. A samozřejmě nechyběla zmrzlina na osvěžení.


Více fotografií naleznete zde

Poslední den týdne objevných cest třeťáků 21. 6. 2019

V pátek jsme se spolu se 4. a  5. třídou a  také některými žáky z 8. a 9. třídy vydali k Holským rybníkům. Užili jsme si krásnou vycházku, starší spolužáci pro nás uspořádali vědomostní soutěž a po vydatné svačině jsme se přes cukrárnu vrátili zpět do školy.


Více fotografií naleznete zde.


Exkurze do Národního divadla


Více fotografií naleznete zde.


Čtvrtek ve třetí třídě

Integrovaná  výuka - jedná se o společnou práci dětí -  buď samostatně, ve dvojicích nebo malých skupinkách. Děti si osvojují a procvičují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, ale také si osvojují dovednosti pracovních činností. 


Více fotografií naleznete zde.


Rozloučení s kroužkem Hejbánky

Dnes 13. června jsme se vesele rozloučili, proskočili obručemi a popřáli si krásné prázdniny. 
Tak zase v září!!!Projekt - vztahy se seniory

Ve středu 12. června proběhl v osmé třídě projekt zaměřený na vztahy a stravování seniorů. Konkrétní příklady z praxe nám uváděla vedoucí pracovnice Domova Rožďalovice paní Martina Vlčková. V přímém kontaktu se seniory si žáci osvojili komunikaci se seniorem a získali zkušenosti s péčí o klienty domova.

  Focus on vocabulary and basic phrases. Zaměření na slovíčka a fráze. Splendid! We did it=) 
Skvělé! Zvládli jsme to=) 


Více fotografií naleznete zde.


Saying Hello - základní fráze =) 
Well done, my students =) Krásná práce, moji studenti =) 
angličtina 1. třída 

 


Toyshop - it´s a paradise! Hračkářství - to je ráj! (anglický kroužek) 


Více fotografií naleznete zde


Our fruit & veg shopping fever - naše ovocno & zeleninová nákupní horečka (anglický kroužek)

 

 


Ztracené děti

27. května 2019 nás navštívily pracovnice nadace Ztracené děti a velmi poutavou formou seznámily žáky třetí a čtvrté třídy s možným nebezpečím ze strany cizích osob, jak se zachovat v krizových situacích a získané informace si děti ověřily formou komiksového textu.

Mgr. Bc. Dagmar Fišlová

Ing. Vlasta Tuláčková

 


Dopravní hřiště

3. června se naše čtvrtá třída na dopravní hřišti v Nymburce seznamovala s pravidly silničního provozu a hned si jejich užití děti prakticky vyzkoušely. Krásné počasí a dobrá nálada byly pro nás tou nejlepší odměnou.

Mgr. Bc. Dagmar Fišlová

Více fotografií naleznete zde.


Fotbalový turnaj

6. června 2019 jsme se zúčastnili fotbalového turnaje základních škol v Křinci. Sice jsme nevyhráli, ale nádherné počasí a dobrá nálada nás neopustili. Dobré vykročení do dalších ročníků, neboť máme perspektivní mladý tým. Velký dík za nasazení všem hráčům z páté až deváté třídy a neposlední řadě i J. Benešovi jako trenérovi.

 
Mgr. RNDr. Petr Černohorský

Více fotografií naleznete zde.

Dětský den s hasiči se vydařil

První červnový den nabídl našim dětem krásné počasí a hasiči připravili ve spolupráci se školou pestrý program – soutěže na stanovištích, jízdu na poníkovi, skoky do plachty, sokolníka s dravci, ukázku zásahu mladých hasičů i tradiční pěnu na závěr. 


Více fotografií naleznete zde.


Sobota 25. května - Zlatý list

Naši účast v krajském kole soutěže Zlatý list poznamenala absence několika účastníků, kteří se zasloužili o postup z okresního kola. Vybraní náhradníci už bohužel nestačili jejich místa plnohodnotně zaujmout, a tak ve výborně připravené soutěži na Čeřovce v Jičíně obsadila naše družstva jen dvakrát sedmé místo. Navíc tři soutěžící ve stejný den absolvovali ještě další soutěž, na kterou se celoročně připravují v mysliveckém kroužku – Zlatou srnčí trofej. Tam si vedli o poznání lépe – Barbora Nováková (4. třída) skončila těsně pod stupni vítězů, Štěpán Hron (5. třída) a Patrik Buryan (9. třída) zvítězili a vybojovali si tak postup do národního kola.


Více fotografií naleznete zde.


Úspěšný Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)

V pátek 31. května pokračovala tři děvčata v reprezentaci naší školy v krajském kole OVOV v Čáslavi. Ve velké konkurenci závodila v disciplínách - skok daleký, hod míčkem, běh 60 m, shyby, leh-sedy a driblink/běh 1000 m. A všechny naše závodnice vystoupily na stupně vítězů! Katsiaryna Udanovskaya a Eliška Burdová skončily na 3. místě a Tereza Hojsáková zvítězila a zajistila si tak postup na republikové finále do Brna.
Všem třem gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů!

  


 V pátek 31. 5. jsme ve třetí třídě slavili Den dětí.


Více fotografií naleznete zde.

Prvouka ve třetí třídě - Lidské tělo a jeho stavba

 


Prvňáci v rámci projektu Zvířata na farmě využili pozvání paní Pletkové a navštívili rodinnou farmu. Poslechli si, co obnáší chovat domácí zvířata, zejména koně. Povozili se na Hagardovi, poníkovi patřícímu jejich spolužačce Terezce. Viděli, jak a kde se o zvířata starat.
Děkujeme za pozvání. Bylo to velice hezké.

  

 


Zahradní klobouková slavnost


Více fotografií naleznete zde.


Výuka s trenérem pro MŠ - Berušky, Myšky, ZŠ - 2. a 3. třída

V minulém týdnu se uskutečnila výuka s již známým trenérem panem Romanem Myškou.
Tentokrát byla hodina na venkovním hřišti, kde děti rozvíjely rychlost, obratnost, sílu a užily si radost z pohybu
v neomezeném prostoru.


Více fotografií naleznete zde.


Projekt ve škole ŠD - rybářství


Více fotografií naleznete zde.


Žáci 2. třídy zvítězili v soutěži "O nejhezčí třídu", která proběhla při Kloboukové zahradní slavnosti. Odměnou jim byl krásně nazdobený dort ve tvaru klobouku.

 


V rámci prevence a výchovy v oblasti požární ochrany navštívili žáci 2. třídy během měsíce května SDH v Rožďalovicích.

  

  


Prezentace absolventských prací

Dne 14. května 2019 žáci 9. ročníku prezentovali své absolventské práce.

Den se nesl v duchu "malé maturity". Absolventi byli hodnoceni z písemného zpracování své práce a z ústní prezentace. Všichni žáci uspěli.Začátkem května zorganizoval žákovský parlament sběr pomerančové a citronové kůry. Podařilo se nám nasbírat 54 kg pomerančové a 1,5 kg citronové kůry.

 Ve středu 15. května 2019  se žákovský parlament zapojil do prodeje kytiček pro Ligu proti rakovině, tentokrát zaměřené na rakovinu plic. Na prodej bylo 150 kusů kytiček, které se i díky Vám podařilo prodat.

Všem děkujeme.

 

Angličtinka v MŠ

Poem (básnička): Žába je frog, udělala skok, jump, jump, jump, little frog, udělala velký skok.


Více fotografií naleznete zde.


Kroužek angličtiny

Fruit or vegetables? That´s our question for you=) 
Ovoce nebo zelenina? To je naše otázka pro Vás=)


Více fotografií naleznete zde.


Angličtinka v MŠ

We love miscellaneous funny games: Hunting family members and colours. Let´s play with us=) 
Milujeme zábavné hry: Lovíme členy rodiny a hledáme barvy. Pojďte si hrát s námi=)


Více fotografií naleznete zde.


Angličtina v 1. třídě

Our Magic ABC Envelope=) 
Naše kouzelná ABC obálka=) 


Více fotografií naleznete zde.


Odznak všestrannosti olympijských vítězů

V pátek 3. května vycestovalo (za velmi chladného počasí) devět závodníků na okresní kolo Odznaku všestrannosti do Poděbrad. Během celého dopoledne se závodilo v pěti disciplínách (trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, driblink/1000 m) ve venkovních prostorách ZŠ T. G. Masaryka. I přesto, že děti byly promrzlé na kost, tak dokázaly vybojovat tři medaile - Katsiaryna Udanovskaya (1. místo), Tereza Hojsáková (1. místo) a Eliška Burdová (2. místo). Těsně pod stupni vítězů se umístili na 4. a 5. místě sourozenci Matěj a Tomáš Čížkovští. Obrovská pochvala patří samozřejmě všem zúčastněným - většina byla na závodech poprvé, a přesto se s konkurencí i stresem vyrovnali velmi slušně. Doufejme, že jejich zájem zlepšovat se potrvá i nadále.

  

 


Semiramis v 6. tříděVíce fotografií naleznete zde


Projekt sýry do škol

V rámci projektu přišlo do školy několik bedýnek, které obsahovaly různé druhy tvrdých sýrů. Žáci si vyhodnotili nutriční složení sýrů, pracovali s možností, jak sýry připravit v teplé i studené kuchyni, pohráli si při způsobu podávání sýrů - obrázkové  "vykrajovačky". No a v neposlední řadě si sýry ochutnali a vychutnali :)

 Více fotografií naleznete zde.


Více než devět tun…

… přesně 9 274 kg papíru a 206 kg víček od PET lahví – odevzdali žáci (a jejich rodiče) při jarním sběru. Podařilo se tak překonat loňský rekord a jak je vidět na fotografii, tentokrát jeden kontejner nestačil. Soutěž tříd vyhrála 9. třída, která se může těšit na zatím tajnou odměnu.

 


8. tř. - Girls Day v Mladé BoleslaviKeramické tvoření na Velikonoce - 6. třída

 
Více fotografií naleznete zde.


V pondělí 29. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili akce Zlatý list v Dětenicích.
Nejmladší žáci se umístili na 3. místě, mladší žáci na 1. místě a starší žáci na 2. místě.
Mladší žáci a starší žáci postupují do dalšího kola.

K tomuto krásnému umístění všem moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího kola. 

D. Víšková

 

Skanzen Kouřim - druhý stupeň

Dne 23. 4. 2019 se celý druhý stupeň vydal na výlet do skanzenu v Kouřimi. Zde děti dostaly ve skupinkách pracovní list, který musely vyplnit a poté i odprezentovat dalším skupinkám. Poté následovala exkurze po zámeckém parku v Lysé nad Labem. 


Více fotografií naleznete zde.


Mistryně světa z Rožďalovic

Vynikajícího úspěchu dosáhla Adéla Kapalová. Stala se mistryní světa v Pole Art (pole art s uměleckým zaměřením), které se konalo v Rusku. Všichni žáci a zaměstnanci školy Adéle moc gratulují a těší se na její příchod do školy.

 
Více fotografií naleznete zde.


Dne 22.4. se slaví Den Země, proto naše škola vyrazila na úklid našeho městečka.

 Více fotografií naleznete zde.


V týdnu před Velikonocemi uspořádal žákovský parlament Barevné dny, kdy měly děti přijít do školy dle určených barev. Do akce se zapojila většina dětí naší školy.

 Více fotografií naleznete zde.


"Červený den" čtvrté třídy.. :-)

Mgr. Bc. Dagmar Fišlová


Více fotografií naleznete zde.


Žáci deváté třídy pro své kamarády udělali desky na jejich výtvarné "zázraky", aby si je mohli uchovat.

Mgr. Bc. Dagmar Fišlová


Více fotografií naleznete zde.


Výuka v terénu

Prvňáci se vydali přes Židák na Bučický mlýn. Cestou poznávali místní květenu, stromy, poslouchali zpěv ptactva a zlepšovali si výkonnost ve fyzických disciplínách. Své poznatky a znalosti zúročili v práci ve skupinkách, kdy vyplňovali pracovní listy. 


Více fotografií naleznete zde.


Kačina

Dne 16. 4. 2019 žáci 3., 4. a 5. třídy navštívili zámek Kačina, kde se seznámili s exotickými rostlinami ve třech sklenících, spolu se zasvěceným výkladem. Potom jsme se vrátili do minulosti mlynářství a pak na vlastní kůži vyzkoušeli pečení rohlíků a housek... povedly se nám výborně !!!!

Mgr. RNDr. Petr Černohorský
Mgr. Bc. Dagmar Fišlová
Ing. Vlasta Tuláčková


Více fotografií naleznete zde.


Velikonoční projekt

 
Více fotografií naleznete zde.


Barevné dny

 
Více fotografií naleznete zde.


Zápis do 1. třídy

 
Více fotografií naleznete zde.


Exkurze do skanzenu Kouřim (1. a 2. třída)

 
Více fotografií naleznete zde.


SEZNAM ŽÁKŮM PŘIJATÝCH DO 1. TŘÍDY S NÁSTUPEM 1. 9. 2019

Viz záložka "Zápis žáků do 1. třídy"


Prvňáčci si vyrobili vlastní originální prostírání, připravili slavnostní tabuli a hodovali. Jídlo na přání jim podle všeho chutnalo. Zazpívali si a připili dětským šampaňským. Poděkování šikovným paním kuchařkám.

 

 


V rámci projektu “Skanzen - Velikonoce” děti z 1. třídy navštívily Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Návštěvě předcházela příprava ve škole, kde se seznamovaly i s velikonočními tradicemi a prožíváním Velikonoc dnes a dříve. Následně vytvoříme model skanzenu i s tam pořízenými fotografiemi. Děti v rámci prohlídky absolvovaly výtvarnou dílnu, v níž zkoušely ozdobit papírovou kraslici voskovou technikou. 

 Komentář Grassroots OFS Nymburk

Na pozvání paní ředitelky jsem v rámci projektu Škola v pohybu přijel mezi žáky zdejší ZŠ a MŠ. Celkem 8 hodin (2x dopoledne - 7. 3. a 2. 4. 2019) bylo rozděleno mezi 1. až 5. třídu ZŠ a také mezi 3 třídy MŠ. Neuvěřitelných 8 hodin radosti ze sportování. Musím pochválit nejen všechny děti, ale zejména paní učitelky za perfektní přístup a zájem o všeobecnou pohybovou aktivitu dětí. Většina se cvičení aktivně účastnila. Již jsme se dohodli na další spolupráci na venkovním hřišti. 


Velikonoce se blíží - 3. třída je připravená.

 
Více fotografií naleznete zde.


Objevná cesta 3. třídy

Od semínka k plodům. Snad se jich na podzim dočkáme. 

 Více fotografií naleznete zde.

Jaro přišlo i do třetí třídy

Vykvetly nám tulipány, vytvořené netradiční metodou papírové batiky.

 Více fotografií naleznete zde.

Židovské brambory

Na školní zahradě se už plní záhonky vysázenou cibulí, cuketou, atp. Dnes chlapci zasadili židovské brambory - topinabury. A co je to? Krásné ...žluté...slunečnice:)))

 

Japonská kuchyně v 9. třídě

V rámci předmětu výchova ke zdraví si několik žákyň přineslo potraviny na výrobu suši. S tímto typickým jídlem pro Japonsko seznámily ostatní žáky a předvedly nám postup výroby této speciality.

 Více fotografií naleznete zde.

Předškoláci ve druhé třídě

V úterý 9.4. navštívili předškoláci v rámci akce Mateřinko, pojďte k nám druhou třídu. Celé setkání bylo zaměřeno na blížící se svátky jara. Akce se zdařila a všem se líbila.

 Více fotografií naleznete zde.


Taneční kroužek v rytmu disco dance

V druhém pololetí nacvičují děti novou taneční sestavu, se kterou vystoupí na Zahradní slavnosti ZŠ.

 Více fotografií zde.