Search

Pokusy i v první třídě

Naši prvňáčci se také věnovali pokusům a otázce "Poplave tento předmět nebo bude spíše klesat ke dnu?". Zvláštní pozornost jsme opět věnovali našim oblíbeným pomerančům.

Andrea Sedláčková
Zveřejněno: 10. 12. 2021

>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Plaváček nebo potápěč?

Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy v rámci pokusů zkoumali předměty a jejich schopnost udržet se na hladině vody.
Takový pomeranč ukrývá mnoho překvapení. Máte ho již připravený? Ano! Tak to můžete vyzkoušet i doma.

Andrea Sedláčková
Zveřejněno: 8. 12. 2021

>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Baroko, sochy a Rožďalovice - 8.třída

Den po Mikuláši jsme se za mrazivého rána sešli před kostelem sv. Havla v Rožďalovicích. Pan farář L. Hrabánek nám vyprávěl o historii a stavbě tohoto kostela. Sice uvnitř bylo také chladno, ale o 8°C tepleji než venku. A také jsme se dozvěděli mnoho věcí o Adventu.
Zaměřili jsme si rozměry kostela. Baroko je naším dějepisným tématem a proto jsme si prohlédli barokní sochy naproti zámku, v Zámostí a Mariánský sloup na náměstí a seznámili se s jejich historií.
V obřadní síni Obecního úřadu jsme z krabiček, papíru na základě našich fotografií a měření vyrobili model kostela. Snad největším uznáním bylo, když jsme ho nesli do školy, že jsme před Domovem Rožďalovice zaslechli : " Jé, paní podívejte, děti postavili rozďalovický kostel!"
Veliké poděkování patří i panu starostovi Petru Kapalovi za poskytnutí obřadní síně a malého občerstvení v tomto chladném dnu.

Mgr.RNDr. Petr Černohorský
Martina Malá
Katka Brabcová
8.A
Zveřejněno: 7. 12. 2021


>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Polabské muzeum

Deváťáci navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde bylo k vidění mnoho zajímavých předmětů z dob minulých, které byly nalezeny nedaleko našeho bydliště. Na závěr prohlídky si každý vytvořil suvenýr na památku.
Prohlídka města s nádhernou vánoční výzdobou samozřejmě nechyběla.

Andrea Sedláčková
Zveřejněno: 7. 12. 2021Projektový den v 5.A

Do světa muzikálů jsme se přenesli na projektovém dnu v úterý 7.12.21 ve Spolkovém domě Rožďalovice. Program Návštěva z Broadwaye nás seznámil s muzikálem Vlasy, Kočky, Bídníci, Evita, Pomáda, Mamma Mia, Drákula atd. Zazněla spousta krásných skladeb, mnoho jich známe z rádia i televize.

Mgr. Dagmar Fišlová
Zveřejněno: 7. 12. 2021


>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Rožďalovice očima třeťáků

V úterý 7. 12. proběhl ve třetí třídě projekt věnovaný historii Rožďalovic. Během tohoto projektu nás také navštívil a mnohé zajímavosti nám řekl pan starosta. Každý z žáků vytvořil na základě získaných informací a zhlédnutých fotografií vlastní koláž. Společně jsme pak z vytvořených prací sestavili sborník, který jsme nazvali Rožďalovice.

Mgr. Marcela Sasková
Zveřejněno: 7. 12. 2021Kroužek anglického jazyka - Mikuláš

Hello!
I am Saint Nicolas.
I am angel.
I am devil.
Goodbye.

PaedDr. Naděžda Hrnčířová
Zveřejněno: 6. 12. 2021

>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Kroužek anglického jazyka 1. třída

What do you like?

I like bananas. I like strawberries.
I don´t like lemons.
I like carrots but I don´t like lemons.

PaedDr. Naděžda Hrnčířová
Zveřejněno: 4. 12. 2021


Konverzace z anglického jazyka 9. třída

Christmas in the Czech Republic

Naše individuální výuka ve třech byla báječná, ale už se těšíme, až se nám vrátí ostatní spolužáci z karantény.

PaedDr. Naděžda Hrnčířová
Zveřejněno: 4. 12. 2021


Mikuláš v 8.A aneb Advent po karanténě

Tak a Robinzoni jsou zpátky. Museli jsme to všechno hned dohnat!
A přišel i Mikuláš s andělem a čertem. I s košíkem! Zapálili jsme hned 2 adventní svíčky, prostě jsme měli skluz. Ozdobili stromeček, zazpívali si a už se hned lépe učí.

Mgr. RNDr. Petr Černohorský
Martina Malá
Katka Brabcová
8.A
Zveřejněno: 6. 12. 2021Mikuláš v 5.A

V 5.třídě chodil Mikuláš (a anděl s čertem) už v pátek. Všichni byli asi hodní a tak dostali malý dáreček.
A ještě jsme si společně zazpívali!!!

Mgr. RNDr. Petr Černohorský
Mgr. Bc. Dagmar Fišlová
Renata Kubálková
Zveřejněno: 6. 12. 2021Adventní kalendář 8.A

Kdo by si hned nevybavil spoustu sladkostí, hraček... Ale co takhle šifrovací adventní kalendář, kde každý den řešíte nějakou šifru týkající se Vánoc? Tak takový přesně máme v 8.A!
A byla by škoda se s Vámi o něj nepodělit. Alespoň malinko. My už máme prvních pár okének úspěšně rozšifrovaných. Hledejte slova spojená s Vánocemi...
A kde najdete další? Celý kalendář je možný zdarma stáhnout na stránkách cryptomania.cz

Šifrám zdar!
Martina Malá
Zveřejněno: 4. 12. 2021

>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Projekt v lese

Na konci listopadu se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili projektového dne v lese, Dozvěděli se mnoho užitečných informací týkajících se rostlin a živočichů, jak se les obnovuje a vysazuje. Pomohli se sběrem žaludů pro lesní školku a uvědomili si, jak je les významný a proč je třeba lesy chránit.

Ing. Irena Brůnová
Zveřejněno: 2. 12. 2021


>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Informatika ve 3.A

Tento školní rok máme nový předmět – Informatiku. Všichni jsme se těšili do počítačové učebny. Moc nás překvapilo, že s počítačem pracujeme zatím velmi málo.
Jak naše paní učitelka třídní, tak pan učitel si s námi hodně povídají. Seznámili nás s novým kamarádem Emilem – toho teď všichni společně učíme třeba matematiku nebo český jazyk. Při pracovních činnostech si dokonce každý z nás vyrobil z papíru svého vlastního Emila! Také už jsme vyrazili na výlet. Po celé Evropě jsme cestovali tentokrát s Beeboty a Blueboty. Že nevíte, co to je? To jsou opravdoví ROBOTI a my už je umíme programovat!
Na každou další hodinu Informatiky se moc těšíme, škoda, že ji máme jen jednou za týden.

třeťáci a Radka Huňatová
Zveřejněno: 4. 12. 2021


>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<


Krmíme ptáčky

Prvního prosince začala meteorologická zima a tak druháci začali krmit ptáčky. A nevadí, že jen ve třídě, kterou teď zdobí krmítka, plná slunečnicových semínek i ptáčků všech barev.

Ing. Vlasta Tuláčková
Zveřejněno: 2. 12. 2021
Exkurze do Gruppo Antolin Libáň

Už se pomalu musíme rozhodovat, co budeme dělat až ukončíme školu. Naší 8.A se naskytla výjimečná příležitost navštívit továrnu Gruppo Antolin v Libáni. Wow! Bylo to úžasné! Viděli jsme nejen celý provoz , ale v tréninkovém centru jsme řešili skutečné problémy manažerů a jejich podřízených!
Všem veliký dík.

Mgr.RNDr. Petr Černohorský
Martina Malá
Kateřina Brabcová
Žáci 8.A
Zveřejněno: 3. 12. 2021

>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<