Search

Režim dne v mateřské škole:

6:00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity

8:00 – 8:30 Pohybové aktivity

8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 – 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 – 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti

11:30 – 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující různé potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 – 14:30 Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 Volné činnosti a pedagogickými aktivity dětí řízené pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy