Search

Školní rok 2018/2019
- Pozvánka 
Zápis z jednání výboru dne 12. září 2018

Školní rok 2017/2018 2018
Zápis z jednání výboru dne 23. dubna 2016
-
 Zápis z jednání výboru dne 29. ledna 2018
Zápis z jednání valné hromady dne 18. září 2017

Školní rok 2016/2017
Zápis z jednání výboru dne 13. března 2017
- Dopis pana Buryana ze dne 19. ledna 2017
Zápis z jednání výboru dne 14. listopadu 2016
Zápis z jednání výboru dne 26. září 2016
Zápis z jednání valné hromady dne 19. září 2016
- Zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015
Finanční zpráva za školní rok 2015/2016
Složení výboru (k 26. září 2016)


Školní rok 2015/2016
Zápis z jednání výboru dne 20. června 2016
Zápis z jednání výboru dne 21. března 2016
Zápis z jednání valné hromady dne 14. září 2015
Složení výboru (k 14. září 2015)
- Stanovy (14. září 2015)


Požadavky na získání značky RODIČE VÍTÁNI:
pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU
- pro MATEŔSKOU ŠKOLU