Search

Výsledky zápisu dětí

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 (s účinností od 1. září 2022) budou zde zveřejněny dne 6. května 2022, dále budou zveřejněny na vývěsce před školou a na nástěnce v MŠ.