Search

Školní poradenské pracoviště
ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice

Všechny nabízené standardní služby a aktivity jsou poskytovány zájemcům zdarma.

Školní poradenské pracoviště sídlí v hlavní budově školy (Tyršova 278). Lze se na něj obrátit prostřednictvím třídního učitele, vedení školy či přímo.

Kontakt
Tel.: 325593144

Tým poradenského pracoviště

 • Mgr. et Bc. Dagmar Fišlová, výchovný poradce
 • Mgr. Marcela Sasková, školní metodik prevence rizikového chování

 

Výchovný poradce a kariérové poradenství

 • poskytuje konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů
 • ve spolupráci se školním psychologem pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (žák-učitel-rodiče), případně zajišťuje výchovná opatření v rámci školy (IVP, výchovná komise)
 • v této souvislosti zprostředkuje a zajišťuje spolupráci školy s odbornými pracovišti (PPP, SPC, zdravotnictví) a s orgány státní správy (kurátor pro mládež, sociální kurátor, policie, krizová centra)
 • ve spolupráci se školním speciálním pedagogem zajišťuje agendu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, integrovaných v běžných a specializovaných třídách
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě studijního zaměření
 • zajišťuje dostupné informační materiály pro žáky k volbě studijního zaměření
 • spolupracuje s Informačním poradenským střediskem Úřadu práce
 • zajišťuje celou agendu přihlášek k přijímacímu řízení žáků na střední školy, evidenci žáků nepřijatých, s neukončenou školní docházkou, žáků se ZPS

Konzultační hodiny: po dohodě

 

Školní metodik prevence rizikového chování

 • předává informace o problematice rizikového chování ostatním pedagogům, žákům a rodičům
 • zajišťuje a koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků v rámci prevence rizikového chování, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů
 • provádí vyhledávání žáků s projevy rizikového chování ve třídách
 • zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního programu