Search

EUŠkola pro život I

Naše škola je realizátorem projektu
EUŠkola pro život I s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006092,
který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z nebo kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Celková výše podpory 951 082 Kč.

Realizace projektu od 1. 8. 2017 do 31. 3. 2019