Search

Kroužek anglického jazyka 1. třída

Práce s poslechem

Na tabuli máme připravené obrázky - rozstříhaný příběh. Žáci během poslechu Story 1 řadí obrázky podle toho, v jakém pořadí je zaslechnou. Při druhém poslechu každý žák dostane jeden obrázek a během poslechu se žáci opět řadí s obrázky do správného pořadí. Kontrolu provádíme opakovaným poslechem.

PaedDr. Naděžda Hrnčířová


Hodina angličtiny 1.třída

Práce s písničkou

Poslechem a zpěvem anglických písniček si procvičujeme výslovnost, rytmus a intonaci. Žáci během poslechu písničky plní jednoduché úkoly a přitom pracují ve dvojicích nebo ve skupinách. Konečnou kontrolu provádíme společně opakovaným poslechem.

PaedDr. Naděžda Hrnčířová