Search

Projekt v lese

Na konci listopadu se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili projektového dne v lese, Dozvěděli se mnoho užitečných informací týkajících se rostlin a živočichů, jak se les obnovuje a vysazuje. Pomohli se sběrem žaludů pro lesní školku a uvědomili si, jak je les významný a proč je třeba lesy chránit.

Ing. Irena Brůnová
Zveřejněno: 2. 12. 2021


>>VŠECHNY FOTOGRAFIE<<