Search

Tříkrálová intervence

Tři králové poztráceli po cestě za Ježíškem zlato, myrhu a kadidlo, a tak jsme jim museli pomoci je Ježíškovi donést. Na cestě jsme plnili úkoly pomocí naší mimiky, slovní zásoby, malování a fantazie. Byla to velká zábava, tato cesta nás všechny vtáhla do hry=)

žáci 7., 8., 9. třídy a Mgr. Michaela Walter
Zveřejněno: 9. 1. 2022