Search

Poznáváme svoje tělo 2.A

Skupinová práce při hodině Prvouky ve druhé třídě.
Úkol - obkreslete obrys těla spolužáka a popište části jeho těla - zvládly všechny skupiny.

Ing. Vlasta Tuláčková
Zveřejněno: 20. 1. 2022