Search

Doučování žáků škol

Naše škola je příjemcem podpory Evropské unie:
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
(realizace doučování leden - srpen 2022)