Search

EUŠkola pro život III

Naše škola je realizátorem projektu
EUŠkola pro život III s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022495,
který je spolufinancován Evropskou unií.