Search


Název projektu:
Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0049
Přidělená dotace: 1 871 296,25 Kč
Doba realizace projektu: 1. prosince 2011 - 30. listopadu 2012
Postavení naší školy: úspěšný žadatel a příjemce dotace


Publicita projektu: plakát
Brožura
 o realizaci o projektu (16,0 MB)

Sady po 32 učebních materiálech ve formátu PDF:
Ma1 - matematika pro 1. stupeň (32,0 MB)          
Ma2 - matematika pro 2. stupeň (48,7 MB)
In1 - informatika pro 1. stupeň (24,4 MB)
In2informatika pro 2. stupeň (26,0 MB)
Hv1 - hudební výchova pro 1. stupeň (2,8 MB)
Hv2 - hudební výchova pro 2. stupeň (23,5 MB)
Vv1 - výtvarná výchova pro 1. stupeň (21,9 MB)
Vv2 - výtvarná výchova pro 2. stupeň (74,2 MB)
Tv1 - tělesná výchova pro 1. stupeň (2,2 MB)
Tv2 - tělesná výchova pro 2. stupeň (1,6 MB)
Pč1 - praktické činnosti pro 1. stupeň (39,3 MB)
Pč2 - praktické činnosti pro 2. stupeň (21,8 MB)
Pu1 - prvouka pro 1. stupeň (27,2 MB)
Ze2 - zeměpis pro 2. stupeň (60,2 MB)
Př1 - přírodověda pro 1. stupeň (68,1 MB)
Př2 - přírodopis pro 2. stupeň (55,4 MB)

Jednotlivé učební materiály jsou zpracovány různých programech a v tabulce označeny takto:
W - MS Word, P - PowerPoint, S - SmartNotebook, J - jiný
Sada učebních materiálů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Ma1 S                                                               
Ma2  P                                                              
In1  S                                                              
In2  S                                                              
Hv1  W                                                              
Hv2  J                                                              
Vv1 S                                                              
Vv2  S                                                              
Tv1 W                                                              
Tv2 W                                                              
Pč1 S                                                              
Pč2 S                                                              
Pu1 P                                                              
Ze2 P                                                              
Př1 P                                                              
Př2 S                                                              

Výběrové řízení:
Výzva k podání nabídky ze dne 3. srpna 2012 (5,0 MB)
Informace o výsledku VŘ ze dne 23. srpna 2012 (0,6 MB)