Search

MAPA ŠKOLY 2015
Souhrnná zpráva z roku 2015 (za všechny školy účastnící se šetření)
Analytická zpráva z roku 2015 (pouze za naši školu)
Souhrnné výsledky pro rodiče z roku 2015
Odpovědi na otevřené otázky z roku 2015
Grafy k jednotlivým otázkám z roku 2015
OPRAVA ke grafům z roku 2015 (Scio se za toto nedopatření omlouvá)
Meziroční posun - roky 2012 a 2015
Porovnání výsledků dosažených v letech 2006, 2009, 2012 a 2015

MAPA ŠKOLY 2012
Brožura Scio z roku 2012 (grafy k jednotlivým otázkám) 
Souhrnná zpráva z roku 2012 (za všechny školy účastnící se šetření)
Analytická zpráva z roku 2012 (pouze za naši školu)
Meziroční posun - roky 2009 a 2012
Porovnání výsledků dosažených v letech 2006, 2009 a 2012 (27,0 MB)

MAPA ŠKOLY 2009
Brožura Scio z roku 2009 (grafy k jednotlivým otázkám)
Souhrnná zpráva z roku 2009 (za všechny školy účastnící se šetření)
Analytická zpráva z roku 2009 (pouze za naši školu)
Porovnání výsledků dosažených v letech 2006 a 2009 (31,2 MB)
Zpráva z roku 2009 (14,6 MB)

MAPA ŠKOLY 2006
Brožura Scio z roku 2006 (grafy k jednotlivým otázkám)
Zpráva z roku 2006 (24,4 MB)