Search

Projekt EUŠkola pro život I

Naše škola realizuje v rámci poskytnutí účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt s názvem „EUŠkola pro život I“. Projekt probíhá od 1.8. 2017 do 31.7.2019.

Hlavní cile projektu jsou:

  • Personální podpora v MŠ a ZŠ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Osobnostně sociální a profesní růst pedagogických pracovníků
  • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Rozvoj logického myšlení žáků prostřednictvím klubu logických a deskových her
  • Podpora spolupráce školy a rodiny