Search

Improvizovaná venkovní učebna

Nový školní rok nám probíhá za krásného slunečného počasí. Využíváme příjemného babího léta a učíme se venku. Dějepis s 8.A - pomocí přírodnin žáci sestavili datum mírové konference a mnoho dalšího.

Mgr. Martina Čapková