Search

Prvouka, 2. třída

Dne 2. 10. 2020 proběhla hodina prvouky ve druhé třídě přímo v terénu. Tématem hodiny byly dopravní značky, které se děti učily za plného provozu v okolí školy.

Pavla Šimůnková