Search

Školní družina III

Děti ze ŠD III vyráběly papírové záložky pro své spolužáky ze 2. třídy. Doufáme, že jim udělají radost při jejich prvním čtení společné knihy.

Pavla Šimůnková