Search

Tělocvik v naší škole v době koronavirové není jenom procházka

Protože nám současná opatření nedovolují klasickou tělesnou výchovu, tak jsme „tělocvičnou procházku" se sedmáky pojali trochu mezipředmětově a dobrodružně. Naše cesta vedla k baroknímu kostelu sv. Havla, pod nímž je umístěna socha mistra Jana Husa, kterého budeme probírat v dějepise. Ze zeměpisu jsme si vyzkoušeli orientaci na mapě podle GPS souřadnic a cílem bylo najít „mikro kešku“. Mise byla úspěšná a keška vrácena zpět do bezpečí svého úkrytu.
Pohybu ZDAR a další keško třes se!

Martina Malá