Search

Dějepisné lapbooky v 7.A

Původně jsme první lapbooky měli tvořit společně ve škole. Museli jsme se ale přizpůsobit nastalé situaci a to byla výzva! Žáci 7.A se jí zhostili velice dobře. Byla by škoda se s Vámi o ně nepodělit. A co vůbec lapbook je?
Lapbook = moderní interaktivní encyklopedie. Žáci si nenásilnou formou při jeho výrobě opakují učivo. Slouží i jako podpůrný prostředek pro samotnou výuku.

Martina Malá

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<