Search

Přeměna šesté třídy

V šesté třídě se během distanční výuky pilně pracovalo. Třída je poopravená, krásně vymalovaná, nápaditě vyzdobená.
Těší se na všechny žáky, až se vrátí do svých lavic.

Mgr. Bc. Dagmar Fišlová