Search

Projekt Knihobudky

Při pracovních činnostech teď nežijeme jen adventem. Konečně jsme mohli dokončit vítězný projekt Knihobudky v rámci MAP Nymburku. Musíte uznat, že se to sedmákům moc povedlo. Patří jim za práci, zručnost, nápady i invenci velký dík. Díky také všem, kteří nám pomohli, klobouk dolů!
Za týden si už budeme moci číst knihy, které v knihobudce u školy budou k dispozici.

Mgr.RNDr. Petr Černohorský a tým 7.A

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<