Search

Matematika hrou

Při hodině matematiky si naši druháci zahráli pohybovou hru umožňující osobní prožitek. Hra, během níž si žáci procvičují sčítání, odčítání a práci s tabulkou, simuluje cestování na pravidelné lince spojující několik zastávek.

Mgr. Marcela Sasková