Search

Voňavé praktické činnosti v 5.A

Tematicky jsme strávili praktické činnosti.
Na vánoční besídku jsme si sami upekli cukroví.

Alena Veselá

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<