Search

Rekord překonán

Ano - již v úterý, tedy první den sběru, jsme museli objednat druhý kontejner. Celkem jsme odevzdali 12 tun papíru a 300 kg víček! Rekord tedy padla nyní zbývá přepočítat, která třída v soutěži nasbírala v průměru na žáka nejvíc ...

Jiří Rejsek


Tělocvik v naší škole v době koronavirové není jenom procházka

Protože nám současná opatření nedovolují klasickou tělesnou výchovu, tak jsme „tělocvičnou procházku" se sedmáky pojali trochu mezipředmětově a dobrodružně. Naše cesta vedla k baroknímu kostelu sv. Havla, pod nímž je umístěna socha mistra Jana Husa, kterého budeme probírat v dějepise. Ze zeměpisu jsme si vyzkoušeli orientaci na mapě podle GPS souřadnic a cílem bylo najít „mikro kešku“. Mise byla úspěšná a keška vrácena zpět do bezpečí svého úkrytu.
Pohybu ZDAR a další keško třes se!

Martina Malá


Školní družina III

Děti ze ŠD III vyráběly papírové záložky pro své spolužáky ze 2. třídy. Doufáme, že jim udělají radost při jejich prvním čtení společné knihy.

Pavla ŠimůnkováMatematika v 1. třídě

Stavíme vláčky a věže dle předlohy.

Ing. Vlasta Tuláčková, Petra Simůnková


Tvořivé odpoledne v ŠD

Větrníky mohou vytvořit pěknou dekoraci a udělají radost dětem v každém věku. Výroba větrníku je snadná a zábavná. Dokladem toho jsou fotografie z naší školní družiny.

Petra SimůnkováZpráva žákovského parlamentu

Ve středu 30. 9. se konala první větší akce pořádaná Bobry z Rožďalovic – první z barevných dnů, žlutý, kterým jsme podpořili prodej kvítků měsíčku lékařského. Gratulujeme druhákům, kteří přišli ve žlutém všichni a získali tak nejlepší skóre. Velké poděkování posíláme Esterce z osmičky, která získala nejvíce bodů za jednotlivce. Příští barva bude červená.

Bobři


Hudební výchova první třída

Travička zelená a Žabička zelená s klavírním doprovodem Petry Simůnkové. Kreslíme domeček notové osnovy, s pěti linkami a čtyřmi mezerami. Zatím je zamčený... ale zanedlouho ho otevřeme =)

Žáčci 1. třídy, Mgr. Michaela Walter a Petra Simůnková


Výtvarná výchova pátá třída

Co je umění? Podívejte, jaké zajímavé odpovědi se nám dostalo.
Jedna skupina hledala odpověď u sebe a svých jmen, ve tvaru, jednoduchosti, hloubce, lásce a věcech naruby. Druhé se podařilo pojmout umění zcela globálně =)
Prezentace byly skvělé - awesome !!!

Žáčci 5. třídy, Mgr. Michaela WalterVýtvarná výchova pátá třída

Inspirováni babím létem na školní zahradě ve výtvarné výchově =)

Žáčci 5. třídy, Mgr. Michaela Walter a Alena Veselá


Prvouka, 2. třída

Dne 2. 10. 2020 proběhla hodina prvouky ve druhé třídě přímo v terénu. Tématem hodiny byly dopravní značky, které se děti učily za plného provozu v okolí školy.

Pavla Šimůnková


Český den proti rakovině

Ve středu 30. září proběhl 24. ročník nejstarší sbírkové akce v ČR. Finance získané z prodeje žlutého kvítku měsíčku lékařského jsou dále využity na šíření nádorové prevence, k onkologickému výzkumu a k  zlepšování kvality života onkologických pacientů.

Do prodeje kvítků se s chutí zapojili i členové žákovského parlamentu naší školy. Spolu s paní učitelkou Kateřinou Mlejnkovou - Hoškovou prodali více jak 200 kusů kytiček. Poděkování též patří paní Radce Burdové, která se na prodeji také podílela.

Mgr. Marcela Sasková


Angličtina, druhá třída

Math in Action
Matematika anglicky aneb 2 týmy odhodlané zvítězit=)

Žáčci 2. tř. a Mgr. Michaela Walter


Angličtina, druhá třída

A jedeme na trip (výlet) do Londýna=) Už víme, kde je London Eye a kde bydlí královna Elisabeth II.=)

Žáčci 2. tř. a Mgr. Michaela Walter


Angličtina, první třída

Milujeme barvy, a tak náš nový komunikační sešit je - jak jinak - colourful (barevný=)

Žáčci 1. tř.,  Mgr. Michaela Walter a Petra SimůnkováAngličtina, první třída

Family Flyswatter Game (hra s plácačkami) - slap the word (plácni slovo)
It´was a real fun=) Byla to opravdová zábava=)

Žáčci 1. tř., Mgr. Michaela Walter a Petra Simůnková


Drakiáda ve školní družině

Ve středu 30. 9. pořádala školní družina tradiční Drakiádu.

I. Sedláčková

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Den boje proti rakovině v osmé třídě

Den boje proti rakovině žáci školy podpořili žlutým oblečením. Osvěta a prodej symbolických žlutých květin byl velmi úspěšný. V osmé třídě se to v tento den "zažlutilo" moc hezky.

Mgr. Martina Čapková


Poslední školní rok

na naší škole mají před sebou deváťáci. Vstupují do něho s optimismem, ale zároveň s mírnými obavami z přijímacích zkoušek, které je čekají na jaře příštího roku.

Jiří Rejsek


Rodiče pomáhají

Při přípravě na nový školní rok jsem objevila pěknou knížku, která by nám pomohla ve zdokonalování čtení. Naskenovat celou knížku nebyl problém, horší to bylo s barevným vytištěním a svázáním. Kniha je dosti obsáhlá a vytištěná černobíle by ztratila na půvabu. Chtěla bych poděkovat rodičům Laurinky Malé, kteří se tohoto úkolu ujali, knížku vytiskli pro každého žáka a svázali. Darovali nám také automatický dávkovač mýdla, který je velice praktický.
Děkujeme také rodičům Magdalénky Beranové, kteří poslali dětem na plavecký výcvik Horalky, které byly dobrou a energeticky vydatnou svačinkou po náročném plaveckém výcviku.

Mgr. Marcela Sasková