Search

Přijímací zkoušky za dveřmi

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách na střední školy je potvrzení o negativním vyšetření na koronavirus. Proto naši deváťáci, kterých se to týká, absolvovali ve čtvrtek 30. dubna antigenní testy a obdrželi předepsaný doklad.

Jiří Rejsek


30.4. ve třetí třídě

Během výuky 30.4. jsme se seznámili s původem lidového obyčeje pálení čarodějnic. Víme, že se také označuje jako svátek Beltain, filipojakubská noc nebo Valpružina noc. Tato tradice pochází už z pradávných dob (Keltové - Beltain), kdy měla magický účinek. Zapalovaný oheň měl očistit vše živé od zlého a zároveň ochraňovat. My už pálení čarodějnic chápeme spíše jako společenskou událost a zábavu. Abychom mohli o magické noci tančit s ostatními čarodějnicemi, jak se to nakonec po složení zkoušek podařilo Malé čarodějnici z večerníčku, museli jsme splnit zadané úkoly. Třeba správně dělit se zbytkem. Ne všem se to ale podařilo. Tak snad za rok...

třeťáci a tř. učitelka Mgr. Lenka CerhováJarní tvoření v ŠD1

Ve školní družině jsme připravili domečky pro broučky.

Irena Švábenská

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Jarní tvoření v ŠD2

Ve školní družině jsme vyzkoušeli recyklaci víček z PET lahví. Vyráběli jsme barevné květiny, motýly a berušky, se kterými jsme pak vyzdobili plot u školy.

Ilona Sedláčková

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Matematika ve 2.A

Máme rádi matematické hry a různá prostředí, říkají naši druháčci. A když se má rýsovat, tak to mají úsměv na tváři.

Mgr. Dagmar Fišlová

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Keramika v 1.A

První seznámení s keramickou hlínou máme za sebou. K jaru patří i slunéčka sedmitečná a právě ta jsme si vytvořili. Až budou zcela dokončená, určitě se pochlubíme i vám. Děkujeme paní Ireně Švábenské za odborné rady a pomoc.

Prvňáčci a Ing. Vlasta Tuláčková


Matematika v 5.A

Žáci 5. třídy se do školy těšili a nezaleknou se žádného testu. Kdo dává pozor, ten umí.

Mgr. Dagmar Fišlová


Fyzika, sedmá třída

Fyzika na on line. A v praxi.
Pohyb, kapaliny, otáčivý pohyb, povrchové pnutí a jednoduché stroje. Sedmáci to zvládli!
Best in Physics!

Mgr.RNDr. Petr Černohorský 7.A

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Praktické činnosti, sedmá třída

Komu se nelení tomu se zelení! Výsledek našeho únorového pokusu.

Mgr.RNDr. Petr Černohorský a Natka Ottomanská

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


Sad deváté a první třídy

Ukončení nouzového stavu využili i deváťáci a ve středu 21. dubna si vysadili třídní sad u Třeboňského rybníka.
Práce dokončí spolu se „svými“ prvňáčky v průběhu měsíce května.

Jiří Rejsek


Vítězové výtvarné soutěže

Šestá třída vyhrála první místo ve výtvarné soutěži DDM v Nymburce. Obrázky ptačí hostiny se povedly.
Odměna na malíře čeká ve třídě.

Mgr. Dagmar Fišlová


Anglický jazyk druhá třída

Our own flashcards with opposites?
No problem for us. It was a great creative time.

Naše vlastní kartičky se slovíčky s protiklady?
Pro nás žádný problém. Byl to bezva čas tvoření.

žáčci 2. třídy, skupina Mgr. Michaely Walter


Výtvarná výchova pátá třída

Jarem nás provázejí prozpěvující ptáčci, které rádi pozorujeme. A tak Vám předkládáme pár našich výtvarných prací. S nimi jsme se také zúčastnili soutěže na téma "Ptačí hostina".
Za krásné obrázky a účast v soutěži Vám, milí žáčci, děkuje

Mgr. Michaela Water


Pohyb v přírodě - "tělocvik"

V hodinách "tělocviku", které vždy trávíme venku, si žáci užili možnost stát se sochařem a vymodelovat ze spolužáka sochu sportovce, tanečníka nebo hudebníka.
Byla to velká zábava.

Mgr. Martina Čapková


Anglický jazyk první třída

EASTER BUNNY didn´t forget!
Zajíček nezapomněl!
Easter Bunny brought us the basket full of funny fruit and vegetables.
Velikonoční zajíček nám přinesl košík plný veselého ovoce a zeleniny.
Thank you very much, Rabbit!
Děkujeme moc, králíčku!

žáčci 1. a 2. třídy a Mgr. Michaela Walter


Hudební výchova první třída

Při poslechu "Příběhů jedné kapely", vyprávěné osobitým a nezaměnitelným hlasem národního umělce Karla Högera a doprovázené Českou filharmonií, jsme našimi oušky soustředěně rozeznávali postupně jednotlivé hudební nástroje a krásně je vybarvili do pracovního listu.

žáčci 1. třídy a Mgr. Michaela Walterr


Anglický jazyk první třída

We like sports, even our friends like sports too.
And what about you?

Máme rádi sporty, i naši kamarádi mají také rádi sporty.
A co ty?

žáčci 1. třídy a Mgr. Michaela Walter


Hudební výchova první třída

Nejdříve jsme si vyprávěli u anglického animovaného filmu, jaký měl Mozart život, a že ho neměl lehký. Zaujalo nás, jak brzy začal malý Amadeus hrát (ve 3 letech hrál na piáno) a skládat hudbu (v 5 letech) a jak cestoval se svým tatínkem Leopoldem a starší sestřičkou Marií Annou napříč Evropou. Ve svých 15 letech koncertoval na královském dvoře ve Versailles. Byl tak pracovitý, že i přes svůj krátký rušný život, (umřel v 35 letech) složil tolik hudebních děl, že jeho hudba stále žije. Žije i u nás v první třídě!
Děkujeme, Wolfgangu, za neskutečný hudební zážitek, který jsme s radostí zvěčnili.

žáčci 1. třídy a Mgr. Michaela Walterr


Jarní Praktické činnosti 5.A

Vrátili jsme se po dlouhé době do školy. Vítáme jaro a chystáme si zahrádku. Vyseli jsme si kedlubny, saláty a okrasné kytičky.

Alena Veselá

Využili jsme celkem slušného počasí a šli je si ven zasadit semínka. Vyseli jsme ředkvičky, hrášek, pórek a jinou zeleninu.

Alena Veselá

>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<


První stupeň zpátky ve škole

Se skončením nouzového stavu začala rotační výuka na prvním stupni. V týdnu od 12. dubna se do školy vrátily 1., 2. a 5. třída. Dvakrát týdně, vždy ráno v pondělí a ve čtvrtek, žáci podstupují antigenní testování.

Jiří Rejsek


Jarní on-line Praktické činnosti 4.A, 7.A a 8.A

Jaro nás pomalu dohonilo. I když počasí nebylo úplně ideální, snažili si to děti užít. Žáci 7.A, 8.A a 4.A v rámci pracovních činností zdobili tentokrát jen doma. Na obrázcích máte malou ochutnávku z velkého množství, které mi děti poslaly.
A jako zlatý hřeb práce paní asistentky Martiny Malé. No, řekněte: nesbíhají se Vám sliny?

Žáci 4.A, 7.A a 8.A
asistentky 4. a 8.třídy
Martina Malá
Mgr. RNDr. Petr Černohorský, třídní učitel 7.A


>>DALŠÍ FOTOGRAFIE<<