Menu
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Volba povolání

Jednotná přijímací zkouška 2018

(zdroj: www.cermat.cz)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU V TERMÍNECH

(§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

do 30. listopadu 2017 - uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek, uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, modré) řediteli střední školy

Nejpozději 14 dní před talentovou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

od 2. ledna do 15. ledna 2018 – talentová zkouška v případě umělecky zaměřených oborů vzdělání, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 15. ledna do 31. ledna 2018 – talentová zkouška v případě konzervatoří, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 2. ledna do 15. února 2018 –  talentová zkouška pro sportovní gymnázium, termíny (2) stanoví ředitel školy

do 20. ledna 2018 – sdělení o výsledku talentové zkoušky (umělecky zaměřené obory)

do 20. února 2018 – sdělení o výsledku talentové zkoušky (sportovní gymnázia)

od 5. února do 15.února 2018 – zveřejnění seznamu přijatých, nepřijatým odeslání rozhodnutí, obory umělecky zaměřené sportovní gymnázium – výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v rámci jednotných zkoušek – uchazeči konají jednotnou zkoušku v termínech 12. dubna a 16. dubna.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku.

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY V TERMÍNECH

(§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

do 1. března 2018 – uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, růžové) řediteli střední školy

do 1. března 2018 – uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek

Nejpozději 14 dní před jednotnou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

12. dubna 2018  – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
13. dubna 2018  – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých

a osmiletých gymnázií
16. dubna 2018 – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
17. Dubna 2018  – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých

a osmiletých gymnázií

Nejpozději 7 dní před jednotnou zkouškou v náhradním termínu obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

10. května – první náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
11. května – druhý náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku.

Základní principy jednotné zkoušky

 • Informace pro uchazeče o studium v maturitních oborech ke konání jednotných testů 2018 jsou ke stažení ZDE.
 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
  Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde).
  • Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.
   Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2016 a 2017 a ilustrační testy pro rok 2018, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.
 • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.
 • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Internetové adresy:

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


projekty

nahoru