Search


Název projektu: EUškola pro život potřetí
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0022
Přidělená dotace: 388 237 Kč
Doba realizace projektu: 1. září 2015 - 31. prosince 2015
Postavení naší školy: úspěšný žadatel a příjemce dotace

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA DNE 31. PROSINCE 2015.


Klíčová aktivita I - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Zpracujeme plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnotíme jeho účinnost. Minimálně 15 žáků vytvoří své výrobky a zpracují žákovské portfolio, k čemuž dovybavíme školní žákovské dílny nářadím.

Klíčová aktivita II - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

Jeden učitel absolvuje vzdělávací kurz a poznatky z něj využije při práci se žáky.

Klíčová aktivita III - Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu

Minimálně 4 učitelé absolvují kombinovanou i individuální výuku cizího jazyka na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka.

Klíčová aktivita IV - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu

Minimálně 60 žáků bude využívat digitální kombinovaný interaktivní výukový systém prioritně zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností.


Propagační plakát o klíčových aktivitách naleznete ZDE.