Search

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Preventivní program má pomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu.