Search

EUŠkola pro život II

Naše škola je realizátorem projektu
EUŠkola pro život II s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012607,
který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z nebo kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Celková výše podpory 1 592 948 Kč.

Realizace projektu od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021