Search

POKYNY K VÝBĚRU ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL OD 5. ÚNORA 2018
Školní jídelna ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice zavádí od 5. února 2018 ve vybraných dnech (út, st, čt) možnost výběru ze dvou jídel. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se strávníci seznámili s následujícími pokyny a s postupem objednávání jídel.
1. Jídelní lístek je zadávaný na celý měsíc, aby si strávníci mohli včas objednat stravu.
2. Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel.
3. Oběd č. 1 je automaticky přihlášený. Oběd č. 2 na následující týden si mohou strávníci objednat u vedoucí ŠJ p. Burdové a to nejpozději do čtvrtka předchozího týdne do 14.00 hod. Na oběd č. 2 dostanou lístek, kterým se prokážou u výdejního okénka. (Kdo má jídlonosič, nechá lísteček uvnitř jídlonosiče.)
4. Oběd č. 2 se vaří pouze v případě, že se přihlásí minimálně 10 strávníků na daný den. Pokud bude tento počet menší, mají všichni strávníci automaticky přihlášený oběd č. 1. S těmito pokyny se mohou strávníci seznámit rovněž v prostorách školní jídelny,kde jsou pokyny vyvěšeny.


Radka Burdová 
vedoucí ŠJ