Search


Název projektu: EUškola pro život
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Přidělená dotace: 996 422 Kč
Doba realizace projektu: 1. dubna 2011 - 30. září 2013
Postavení naší školy: úspěšný žadatel a příjemce dotace


Naše škola před podáním žádosti zpracovala projektový záměr.
Byla provedena kontrola na místě, ze které byl zpracován tento protokol.
Souhrnná informace realizaci o projektu.


Klíčová aktivita I - čtenářská a informační gramotnost žáků 
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
10 sad po 36 učebních materiálech

Sada Popis Průvodka 1. část 2.část 3.část 4.část Poznámka
1. prvouka pro 2. a 3. ročník Smile 1.-10.UM 11.-20.UM 21.-30.UM 31.-36.UM MZ4
2. český jazyk pro 2. ročník  Smile 37.-46.UM 47.-56.UM 57.-66.UM 67.-72.UM MZ5 
3. český jazyk pro 6. - 9. r. Smile  73.-82.UM  83.-92.UM  93.-102.UM  103.-108.UM MZ5 
4. český jazyk pro 7. - 9. r.  Smile 109.-118.UM
119.-128.UM 129.-138.UM 139.-144.UM MZ3 
5. český jazyk pro 1. a 2. r.  Smile 145.-154.UM 155.-164.UM 165.-174.UM 175.-180.UM MZ5 
6. český jazyk pro 2. ročník  Smile 181.-190.UM 191.-200.UM 201.-210.UM 211.-216.UM MZ5 
7. dějepis pro 6. - 9. ročník Smile 217.-226.UM 227.-236.UM 237.-246.UM 247.-252.UM MZ5 
8. dějepis pro 6. - 9. ročník  Smile 253.-262.UM 263.-272.UM 273.-282.UM 283.-288.UM MZ5 
9. vlastivěda pro 4. ročník  Smile 289.-298.UM 299.-308.UM 309.-318.UM 319.-324.UM MZ4 
10. vlastivěda pro 4. ročník  Smile 325.-334.UM 335.-344.UM 345.-354.UM 355.-360.UM MZ5 


Klíčová aktivita II - výuka cizích jazyků
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
4 sady po 36 učebních materiálech

Sada Popis Průvodka 1.-10.UM 11.-20.UM 21.-30.UM 31.-36.UM Poznámka
1. anglický jazyk pro 3. r. Smile 1.-10. UM 11.-20.UM 21.-31.UM 31.-36.UM MZ2
2.  anglický jazyk pro 3. a 4.r Smile 37.-46.UM 47.-56.UM 57.-66.UM 67.-72.UM MZ4
3. anglický jazyk pro 3. - 5.r  Smile 73.-82.UM 83.-92.UM 93.-102.UM 103.-108.UM MZ4
4. anglický jazyk 6. - 9. r.  Smile 109.-118.UM 119.-128.UM 129.-138.UM 139.-144.UM MZ3


Klíčová aktivita III - ICT
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
6 sad po 20 digitálních učebních materiálech

Sada Popis Průvodka Pořadové číslo DUMu a označení programu
1. OSP pro 6. a 9. ročník  Smile 1-P 2-P 3-P
 4-P  5-P
    1.-10.DUM v PDF    Smile  MZ5  6-P 7-P 8-P 9-P 10-P
  11.-20.DUM v PDF    Smile   11-P 12-P 13-P 14-P 15-P
      16-P 17-P 18-P 19-P 20-P
2. český jazyk pro 6. a 9. ročník  Smile 21-P 22-P 23-P 24-P 25-P
    1.-10.DUM v PDF    Smile MZ5  26-P 27-P 28-P 29-P 30-P
  11.-20.DUM v PDF    Smile   31-P 32-P 33-P 34-P 35-P
      36-P 37-P 38-P 39-P 40-P
3. matematika pro 6. a 9. ročník  Smile 41-P 42-P 43-P 44-P 45-P
     1.-10.DUM v PDF   Smile MZ5  46-P 47-P 48-P 49-P 50-P
  11.-20. DUM v PDF   Smile   51-P 52-P 53-P 54-P 55-P
      56-P 57-P 58-P 59-P 60-P
4. matematika 6. a 7. ročník Smile 61-S 62-S 63-S
64-S 65-S
     1.-10.DUM v PDF    Smile MZ4  66-S 67-S 68-S 69-S 70-S
   11.-20.DUM v PDF    Smile   71-S 72-S 73-S 74-S 75-S
      76-S  77-S 78-S 79-S 80-S
5. informatika pro 5. a 6. ročník  Smile 81-S 82-S 83-S 84-S 85-S
    1.-10. DUM v PDF   Smile MZ5 86-S 87-S 88-S 89-S 90-S
  11.-20. DUM v PDF   Smile   91-S 92-S 93-S 94-S 95-S
      96-P 97-S 98-S 99-S 100-S
6. česky jazyk pro 4. ročník  Smile 101-S 102-S 103-S
104-S
105-S
   1.-10.DUM v PDF      Smile MZ4  106-S  107-S 108-S 109-S 110-S
   11.-20.DUM v PDF    Smile   111-S 112-S 113-S 114-S 115-S
      116-S 117-S 118-S 119-S 120-S

- zpracováno v programu SmartNotebook; P - zpracováno v programu Power Point
 
Klíčová aktivita IV - matematická gramotnost žáků
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k matematické gramotnosti žáků
4 sady po 36 učebních materiálech

Sada Popis Průvodka 1.-10.UM 11.-20.UM 21.-30.UM 31.-36.UM Poznámka
1. matematika pro 6.-9.r  Smile 1.-10.UM 11.-20.UM 21.-30.UM 31.-36.UM MZ2
2. matematika pro 6.-9.r  Smile 37.-46.UM 47.-56.UM 57.-66.UM 67.-72.UM MZ5
3. matematika pro 5. r.  Smile  73.-82.UM  83.-92.UM 93.-102.UM  103.-108.UM  MZ5
4. matematika pro 5. r.  Smile 109.-118.UM   119.-128.UM 129.-138.UM  139.-144.UM  MZ5


Klíčová aktivita V - přírodní vědy
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
4 sady po 36 učebních materiálech

Sada Popis Průvodka 1.-10.UM 11.-20.UM 21.-30.UM 31.-36.UM Poznámka
1. prvouka pro 3. ročník  Smile 1.-10.UM 11.-20.UM  21.-30.UM  31.-36.UM  MZ5
2. přírodověda pro 4. ročník  Smile 37.-46.UM 47.-56.UM 57.-66.UM 67.-72.UM MZ5
3. přírodopis pro 7. a 9. r.  Smile 73.-82.UM 83.-92.UM 93.-102.UM 103.-108.UM MZ5
4. přírodopis pro 6. - 8. r.  Smile 109.-118.UM 119.-128.UM 129.-138.UM 139.-144.UM MZ5