Search

Anglický jazyk druhá třída

Our own flashcards with opposites?
No problem for us. It was a great creative time.

Naše vlastní kartičky se slovíčky s protiklady?
Pro nás žádný problém. Byl to bezva čas tvoření.

žáčci 2. třídy, skupina Mgr. Michaely Walter


Výtvarná výchova pátá třída

Jarem nás provázejí prozpěvující ptáčci, které rádi pozorujeme. A tak Vám předkládáme pár našich výtvarných prací. S nimi jsme se také zúčastnili soutěže na téma "Ptačí hostina".
Za krásné obrázky a účast v soutěži Vám, milí žáčci, děkuje

Mgr. Michaela Water