Menu
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

O škole

RožďaloviceŠkola má 9 ročníků rozčleněných na první a druhý stupeň. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. 

Volitelné předměty pro 8. –  9. ročník:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Přírodovědný seminář
 • Technické práce.
 • Hodiny speciální pedagogické péče a hodiny intervence poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Plavecký výcvik pro žáky 2. – 3. ročníku.
 • Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 6. – 9. ročníku.
 • Minilyžařský kurz pro žáky 3. - 5. ročníku. (Můžeme zajistit půjčení lyžařské výzbroje na týden cca za 600 Kč.)
 • Zájmová činnost (kluby a kroužky) pro žáky 1. - 9. ročníku (aktuální nabídka a přihlášky zaslány rodičům přes Bakaláře)
 • Dále organizujeme dopravní výchovu, sportovní soutěže, odborné exkurze, návštěvy divadelních představení, kulturních akcí, muzeí, výstav, besed s osobnostmi společenského života apod.
 • Elektronická žákovská knížka (Bakaláři) – veškeré informace o výsledcích vzdělávání žáka.
 • Bakaláři (Komens) – veškerá komunikace mezi zákonnými zástupci a třídními učiteli (případně školou).

Školní stravování

zajišťuje školní jídelna ZŠ (výběr ze dvou jídel).

Objednávání a odhlašování stravy prostřednictvím internetu. Zálohová platba převodem na účet do 25. předchozího měsíce.

Vyúčtování dvakrát ročně.

Pitný režim žáků je zajištěn distribucí školního mléka a pro strávníky školní jídelny je navíc volně přístupný čaj, mléko, voda s citronem, popř. ovocná šťáva, postmix.

Školní mléko je akce, která je zaměřena na podporu spotřeby mléka za účelem snížení deficitu vápníku u dětské populace. Mléko je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Ovoce do škol je projekt, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí. Ovoce je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Školní občerstvení je k dispozici v 8.45 - 8.55 a 9.40 – 9.55. 

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, z toho jsou dva zástupci za rodiče žáků, dva zástupci za zaměstnance školy a dva zástupci za zřizovatele. Předsedkyní školské rady je paní Ing. Irena Brůnová.

Sdružení rodičů Rožďalovice (SRR)

Užší vedení SRR je tříčlenné a skládá se z předsedy, jednatele a pokladníka. Předsedou je pan Petr Buryan. Za každou třídu základní školy a za mateřskou školu je volen jeden zástupce.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9
1
10
1
11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


projekty

nahoru